Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustalenia dyrektywy 95/46/WE (określone jako RODO).

 

WAŻNE: Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej, aby poznać zasady na jakich będziemy prowadzić działania zgodne z polityką prywatności związaną z ochroną danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania przetwarzane będą przez :

 

  1. Administratora którym jest PILS Paweł Sołtys, Kraków 31-761 ul. Jeziorany 3a

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celu obsługi zamówień ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 28 kwietnia 2016 roku) oraz do przesyłania drogą elektroniczną ofert specjalnych, nowości produktowych, akcji promocyjnych i wszelkiego rodzaju informacji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz zadań wynikających ze wzajemnej współpracy.

  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty i osoby uczestniczące w realizacji transakcji handlowych.

  4. Państwa dane osobowe mogą być przechowywane do momentu otrzymania od Państwa informacji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  5. Posiadają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Następujące żądania można zgłaszać droga mailową na adres biuro@pils.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy.

  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje odmową realizacji zamówienia, oraz przesyłania wszelkich informacji handlowych.